• TINHHOANET

Giữa cuộc sống nhiều cạm bẫy thì đâu đó tình người vẫn còn tồn tại

Chúng ta đang dần mất niềm tin vào tình người trên thế giới. Tuy nhiên những bức ảnh này sẽ giúp chúng ta ấm lòng và chứng mình rằng tình người vẫn còn tồn tại trên thế giới.

Nguồn: youtube

x