• TINHHOANET

Giá trị của chuột và mèo là bao nhiêu? Không dễ chút nào

Để xem trí thông minh, và tài phán đoán của mình tới đâu, chúng ta cùng thử đoán những câu đố sau nhé!

1. Nhìn vào câu đố trên bạn có biết giá trị của chuột và mèo là bao nhiêu không?

02-7617-1484726094

2. Bạn có tìm ra được quy luật để tìm ra được số còn thiếu duy nhất không?

03-9862-1484726094

3. Bạn tìm ra được bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên?

04-6229-1484726094 (1)

4. Hình ảnh gợi ý này cho ta bắt được chữ gì?

05-2522-1484726094

Đáp án:

1. Đáp án: Mèo có giá trị là 6 và chuột là 14.

02-8018-1484727014

2. Đáp án: 118119.

03-8958-1484727014

Quy luật:

1 | 2 = 67

3 | 4

(1 × 4 + 2 = 6, 2 × 3 + 1 = 7) = (6, 7)

3 | 4 = 2223

5 | 6

(3 x 6 + 4 = 22, 4 x 5 + 3 = 23) = (22, 23)

Vậy:

9 | 10 = 118 119

11 | 12

(9 × 12 + 10 = 118, 10 × 11 + 9 = 119) = (118, 119)

3. Bạn tìm ra được bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên?

04-1785-1484727014

4. Đáp án: CÚP CUA.

05-6550-1484727014

Theo vnexpress.net

x