Giá trị của chuột và mèo là bao nhiêu? Không dễ chút nào

20/01/17, 08:48 Giải trí

Để xem trí thông minh, và tài phán đoán của mình tới đâu, chúng ta cùng thử đoán những câu đố sau nhé!

1. Nhìn vào câu đố trên bạn có biết giá trị của chuột và mèo là bao nhiêu không?

02-7617-1484726094

2. Bạn có tìm ra được quy luật để tìm ra được số còn thiếu duy nhất không?

03-9862-1484726094

3. Bạn tìm ra được bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên?

04-6229-1484726094 (1)

4. Hình ảnh gợi ý này cho ta bắt được chữ gì?

05-2522-1484726094

Đáp án:

1. Đáp án: Mèo có giá trị là 6 và chuột là 14.

02-8018-1484727014

2. Đáp án: 118119.

03-8958-1484727014

Quy luật:

1 | 2 = 67

3 | 4

(1 × 4 + 2 = 6, 2 × 3 + 1 = 7) = (6, 7)

3 | 4 = 2223

5 | 6

(3 x 6 + 4 = 22, 4 x 5 + 3 = 23) = (22, 23)

Vậy:

9 | 10 = 118 119

11 | 12

(9 × 12 + 10 = 118, 10 × 11 + 9 = 119) = (118, 119)

3. Bạn tìm ra được bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên?

04-1785-1484727014

4. Đáp án: CÚP CUA.

05-6550-1484727014

Theo vnexpress.net

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa hoạt hình 2020-08-20 09:31:08
Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa hoạt hình 2020-07-06 15:05:00
Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa hoạt hình 2020-05-30 16:55:31
Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa hoạt hình 2020-04-28 20:19:11
Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-31 15:55:57
Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-11 15:26:26
Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa hoạt hình 2020-02-20 09:25:12
Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Tinh Hoa hoạt hình 2020-01-14 08:40:47
 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

x