• TINHHOANET

Em bé 10 tháng tuổi khóc nức nở khi nghe mẹ hát

Trẻ con hiểu nhiều điều hơn chúng ta tưởng đấy.

x