• TINHHOANET

Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ

Cha và con là hai người bạn thân, sự mạnh mẽ, tri thức, tình thương của cha chính là điều sẽ nuôi con khôn lớn, chắp cho con đôi cánh để bay thật xa. Những bài học từ cha sẽ là kho tàng quý giá giúp con trở thành người chân chính. Hình ảnh cha dắt tay con bước đi trên những tuyến đường, dạy con điều hay lẽ phải, nó thật đẹp, thật đẹp….

Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ.1 Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ..3 Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ.5 Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ.6 Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ.7 Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ..8 Đối đáp giữa cha và con: Những bài học vỡ lòng hữu ích cho trẻ.9 hai cha con 9 hai cha con 11

Theo Kan New York

x