• TINHHOANET

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định

Mùng 5 Tết Mậu Tuất (20/2/2018), Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân đã có buổi diễn thành công tại Lễ Hội Quang Trung Tây Sơn, Bình Định. Gồm nhiều tiết mục đặc sắc như múa lân, múa trống, múa tiên nữ… Gởi gắm thông điệp Chân- Thiện- Nhẫn đến những người dân nơi đây.

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H1

Có thể thấy rất đông người dân đến đây để tham quan…

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H2

Thông điệp Chân- Thiện- Nhẫn tràn ngập khắp mọi nơi…

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H3

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H4

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H5

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H5

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H6

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H7

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H8

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H8

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H9

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H10

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H11

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H12

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H13

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H14

Các tiết mục của đoàn nghệ thuật Hồng Ân được biểu diễn rất đẹp mắt…

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H15

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H16

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H17

 

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H18

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H19

 

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H20

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H21

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H22

Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân hâm nóng lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định - H23

x