• TINHHOANET

Đoán khả năng làm lãnh đạo của bạn qua tư thế ngồi ghế

Mỗi người thường có một kiểu ngồi riêng cảm thấy thuận tiện và thoải mái nhất cho bản thân. Cách ngồi đó có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách và khả năng làm lãnh đạo của họ.

140730_1 (2)

140730_1

140730_2

140730_1

140730_2 (1)

Kết Quả:

1. Cổ chân vắt vào nhau

141410_5 (1)

2. Hai chân vắt chéo

141410_6

3. Ngồi thẳng

141406_1

4. Ngồi dựa lưng vào ghế

141406_2 (1)

5. Khoanh tay trước ngực

141411_7

6. Kẹp tay giữa hai đùi

141412_8

7. Ngồi ngả về phía trước

8. Hai chân khép lại

9. Đặt tay lên gối

10. Đan tay trước bụng

Theo tiin

x