• TINHHOANET

Đố vui: Thử tài tinh mắt đếm con vật

Vừa phải căng mắt, vừa phải vận dụng trí tưởng tượng thì bạn mới có thể đếm hết được chúng đấy.

1. Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu chú ngựa trong bức tranh này?
do-vui-thu-tai-tinh-mat-dem-con-vat

2. Có bao nhiêu con đại bàng ẩn hiện trong bức tranh vậy?

do-vui-thu-tai-tinh-mat-dem-con-vat-1

3. Bạn thấy được bao nhiêu chú hươu?

do-vui-thu-tai-tinh-mat-dem-con-vat-2

Theo vnexpress

x