• TINHHOANET

Đố bạn có bao nhiêu con chim trong khu vườn sắc màu?

Thử tài tinh mắt của bạn nào!

Đáp án

x