• TINHHOANET

Di chuyển một que diêm để phép toán “6+4=4” đúng!

Đây là phép toán sai “6+4=4”, chỉ cần di chuyển một que diêm là có thể làm cho phép toán này đúng, có vẻ như đơn giản nhưng rất nhiều người không nghĩ ra!

Hãy di chuyển một que diêm để cho đáp án đúng nhé!

Đây là phép toán sai “6+4=4”, chỉ được di chuyển một que diêm là có thể làm cho phép toán này đúng!

Bạn có thể tìm ra bao nhiêu đáp án?

Đáp án 1:

“8-4=4” 

Đáp án 2:

“0+4=4” 

52acad005ae0b1c135d5c71cdbdc1672

Đáp án 3:

“5+4=9” 

Mọi người có tìm ra 3 đáp án này không? Đây xem ra chỉ là một câu đố rất đơn giản, nhưng thực tế lại rất có ích cho việc phát triển trí tuệ, tư duy, trí tưởng tượng. Bởi vì đây là một hình thức luyện tập cho não của bạn mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Lê Hiếu dịch từ letu.life

x