Di chuyển 2 que diêm như thế nào để được số lớn nhất?

07/04/17, 11:12 Giải trí

Hãy di chuyển 2 que diêm để biến số dưới đây thành số lớn nhất. Gợi ý kết quả có 6 chữ số.

01-7448-1491211667
Rất nhiều người có thể tạo ra 6 chữ số lớn nhất, còn bạn. (Ảnh minh họa từ Internet)

1. Rất nhiều người đã không thể tạo ra số lớn nhất (có 6 chữ số) khi di chuyển hai que diêm bất kỳ, còn bạn?

2. Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong?

04-3756-1491212083

3. Chỉ 80% người tìm ra quy luật và hoàn thành phép tính cuối cùng, còn bạn?

02-8333-1491211667

4. Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?

03-3608-1491212083

5. Có bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh?

05-7633-1491211667

>>> Đáp án:

1. Di chuyển 2 que diêm ở số 0 và ghép lại thành số 1, sau đó xoay ngược ảnh lại ta được con số: 811105.

01-6957-1491212083

2. 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối không phải cắt) x 5 giây = 495 giây

3. Đáp án: 32.

02-3159-1491212083

Giải thích:

⇒ 8, 5, 1, = 13 ⇒ (8 + 5) × 1 = 13

⇒ 7, 4, 2, = 22 ⇒ (7 + 4) × 2 = 22

⇒ 6, Cam, 3, = 27 ⇒ (6 + Cam) × 3 = 27 ⇒ (6 + 3) × 3 = 27

⇒ 4, 1, 5, = Táo ⇒ (4 + 1) × 5 = 5 × 5 = 25

Vậy: Cam = 3 và Táo = 25.

Đưa vào phép tính cuối ta được:

⇒ Táo + 10 × 0 + 10 – Cam = ?

⇒ 25 + 10 × 0 + 10 – 3 = 25 + (10 × 0) + 10 – 3 = 25 + 0 + 7 = 32.

4.  Đó là cái bóng của mình

5. Xem ảnh trên để thấy 5 vị trí khác nhau.

05-6408-1491212083

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về tôn giáo và Thần học?

Ad will display in 09 seconds

Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc Đạo thành tiên

 • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

 • Tố chất của người có giáo dưỡng

  Tố chất của người có giáo dưỡng

 • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  Vì sao hòa thượng cướp dâu?

 • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

 • Không gian khác có thật sự tồn tại

  Không gian khác có thật sự tồn tại

 • Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

  Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

 • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

 • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

 • Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về tôn giáo và Thần học?

  Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về tôn giáo và Thần học?

 • Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc Đạo thành tiên

  Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc Đạo thành tiên

x