Di chuyển 2 que diêm như thế nào để được số lớn nhất?

07/04/17, 11:12 Giải trí

Hãy di chuyển 2 que diêm để biến số dưới đây thành số lớn nhất. Gợi ý kết quả có 6 chữ số.

01-7448-1491211667
Rất nhiều người có thể tạo ra 6 chữ số lớn nhất, còn bạn. (Ảnh minh họa từ Internet)

1. Rất nhiều người đã không thể tạo ra số lớn nhất (có 6 chữ số) khi di chuyển hai que diêm bất kỳ, còn bạn?

2. Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong?

04-3756-1491212083

3. Chỉ 80% người tìm ra quy luật và hoàn thành phép tính cuối cùng, còn bạn?

02-8333-1491211667

4. Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?

03-3608-1491212083

5. Có bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai bức ảnh?

05-7633-1491211667

>>> Đáp án:

1. Di chuyển 2 que diêm ở số 0 và ghép lại thành số 1, sau đó xoay ngược ảnh lại ta được con số: 811105.

01-6957-1491212083

2. 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối không phải cắt) x 5 giây = 495 giây

3. Đáp án: 32.

02-3159-1491212083

Giải thích:

⇒ 8, 5, 1, = 13 ⇒ (8 + 5) × 1 = 13

⇒ 7, 4, 2, = 22 ⇒ (7 + 4) × 2 = 22

⇒ 6, Cam, 3, = 27 ⇒ (6 + Cam) × 3 = 27 ⇒ (6 + 3) × 3 = 27

⇒ 4, 1, 5, = Táo ⇒ (4 + 1) × 5 = 5 × 5 = 25

Vậy: Cam = 3 và Táo = 25.

Đưa vào phép tính cuối ta được:

⇒ Táo + 10 × 0 + 10 – Cam = ?

⇒ 25 + 10 × 0 + 10 – 3 = 25 + (10 × 0) + 10 – 3 = 25 + 0 + 7 = 32.

4.  Đó là cái bóng của mình

5. Xem ảnh trên để thấy 5 vị trí khác nhau.

05-6408-1491212083

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Hạt giống

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

 • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  Cây Thần kỳ của người thợ mộc

 • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

 • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

 • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

 • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

 • Hạt giống

  Hạt giống

 • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

 • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

x