• TINHHOANET

Đề bài: ‘Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song’, đã có ‘thiên tài’ xuất hiện

Tưởng đâu ai cũng phải bó tay, nhưng cuối cùng đã xuất hiện một cách giải dí dỏm khiến cô và các bạn tròn xoe mắt…

daicaudo

Thiên tài toán học cũng khó giải đáp được bài toán này, còn bạn thì sao? Đề bài chứng minh rằng: Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với nhau.

bai

Và đây là đáp án, còn bạn nghĩ ra cách giải nào hơn cậu học trò này không?

bai1

Theo Ins.ĐKN

x