• TINHHOANET

“Cười ra nước mắt” với những “ảnh độc” sách giáo khoa

Những nhầm lẫn đáng tiếc trong sách giáo khoa dưới đây khiến người xem “cười ra nước mắt” cho một nền giáo dục thường xuyên cải cách…

1 (1)

Anh Quân viết về “tuổi thơ”. Còn nhà xuất bản lại mơ “chiều chiều”

2.1

Tác giả ngọng níu ngọng nô. Lâu không ăn giỗ nên hồ đồ đây.

3 (1)

Tự nhiên con lợn nhảy vào. Để cho tác giả gầm gào: Chó cơ!

4 (1)

Dở hơi thay quả bởi con. Cũng như thùng rác nghĩ toàn giác hơi.

5 (1)

Tác giả chắc không có tay. Vì thiếu thực tế ra ngay đề này.

7.1

Mẹ Nam tám tuổi đẻ con.  Bố Nam chắc chắn mỏi mòn trại giam.

8 (1)

 Ăn cắp bài toán của Tây. Còn già giọng cãi, anh đây đúng mà.

9 (1)

 Thương ông Tú Mỡ trên zời. Bị đám “khả ố” nó chơi thế này.

10 (1)

Thướt tha không phải “thướt đo”. Soạn sách như thế vả cho sưng mồm.

11 (1)

 Cây bưởi mà viết nói năng. Thì người soạn sách hàm răng chẳng còn.
12 (1)

 Con bò đẻ ra con bê. Tại sao tác giả u mê thế này?

13.1

Bài tập tiếng Việt nâng cao. Giúp học môn Toán, tài nào sánh đây?
14 (1)

Lốp xe cao tận mét hai. Ra đề như thế vừa hài vừa ngu

15 (1)

15.1

Trẻ con còn biết đúng sai. Còn người chấm điểm chắc lai “óc bò”.

Theo bautx.blogspot.com

x