• TINHHOANET

“Cười ra nước mắt” với muôn kiểu làm bài thi của học sinh thời nay

Không biết do nhàm chán với các chủ đề bài thi hay do đề bài quá khó mà học sinh có những câu trả lời …’để đời’.

1. Trong tương lai mọi thứ sẽ trở về cát bụi…

2. Cao siêu quá nên em nghĩ không ra…

3. Nhanh, gọn, lẹ, đỡ ghi chép…

4. Người bạn cùng bàn của em

5. Cái gì về cô con cũng thích, chỉ không thích cô bắt nạt con

6. Câu trả lời rất thật thà

7. Cô đọc sao con viết vậy thôi

8. Mong ước nhỏ nhoi

9. Đừng tưởng nịnh bợ thì sẽ được điểm cao

10. Con ngoan nên được 9 điểm

11. Câu trả lời rất thông minh

Theo VNE

x