• TINHHOANET

“Cười cay đắng” với bài thơ hài về cảnh sinh viên thất nghiệp

Bao năm vất vả dùi mài kinh sử nhưng nhiều sinh viên phải đi làm những công việc không đòi hỏi kiến thức đã học.

rai-truyen-don-xin-viec

Đầu đường Xây dựng bơm xe,
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen.
Ngoại thương mời khách ăn kem,
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.

Ngân hàng ngồi dập đô-la,
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày.
Sư phạm trước tính làm thầy,
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui.

Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi,
“Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…

Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn,
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai,
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.

Bách khoa cũng gặp đôi lần,
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng.
Mỹ thuật thì đang chổng mông,
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời.

Mỏ địa chất mới hỡi ôi,
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than.
Thuỷ sản công việc an nhàn,
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…!

Hàng hải ngồi gác chân cao,
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi.
Bác sĩ, y tá có thời,
Học xong về huyện được mời chích heo…

Theo vnexpress.net

x