• TINHHOANET

Cùng giải nhiệt với những cốc đá bào mát lạnh

Đá bào – món kem bình dân của bao đứa trẻ và giờ lại càng thêm hấp dẫn với những biến tấu ngon tuyệt!

 

Sưu tầm

 

 

 

 

 

 

x