• TINHHOANET

Cùng chiêm ngưỡng kho cổ vật của vua Khải Định

Người xem sẽ ngỡ ngàng trước các cổ vật của vua Khải Định trưng bày tại cung đình Huế.

Chiếc đồng hồ do Toàn quyền Beau tặng cho vua Khải Định nhân dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Thắt lưng bằng bạc do vua Ethiopia tặng vua Khải Định năm 1922.

Bộ đồ ăn tiệc vua Khải Định đặt mua ở Pháp để dùng trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924, gồm đố ăn bằng sứ Sailly của lò La Châtre, đồ uống rượu bằng pha lê của lò Baccarat.

Đây là một chiếc lư đồng trong bộ sưu tập lư đồng vua Khải Định được các địa tặng vào dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Chậu bonsai bằng sứ Cảnh Thái Lam của Trung Quốc, một món quả tặng vua Khải Định dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

Bình hoa bằng đồng khảm tam khí, quà tặng vua Khải Định dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.


Xô ướp lạnh đồ uống bằng pha lê của lo Baccarat nổi tiếng thế giới do vua Khải Định đặt mua ở Pháp để sùng trong dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1924.

 Bộ đồ trà sản xuất ở Pháp vua Khải Định đặt mua năm 1923.

Bình hoa niên đại thế kỷ 19 vua Khải Định mua ở Pháp.

Chiếc liễn có từ thế kỷ 19 được vua Khải Định mua từ Anh.

 Một chiếc bình hoa vua Khải Định đặt mua ở Pháp.

Bình hoa bằng hợp kim – đá của Pháp trong bộ sưu tập bình hoa của vua Khải Định.

Theo Kienthuc 

x