• TINHHOANET

Con gái lúc “có và không có” bạn trai ở bên là khác nhau như thế này đây

Ai cũng biết con gái thường sáng nắng chiều mưa, nghĩ một đằng, nói một nẻo, không những vậy đâu mà thỉnh thoảng còn “đa nhân cách” nữa. Chẳng hạn như lúc bạn trai ở bên và lúc bạn trai đi vắng, là khác nhau 180 độ!

1. Lúc bình thường thì “íu đúi” lạ thường, mà lúc thì lại hùng hục thế này đây

Con gái lúc "có và không có" bạn trai ở bên là khác nhau như thế này đây. 1

Con gái lúc "có và không có" bạn trai ở bên là khác nhau "một trời một vực"!.1

2. Tại có “người hùng” ở bên nên con gái được quyền nhỏ bé một chút ấy mà

Con gái lúc bạn trai ở bên và lúc bạn trai đi vắng đúng là khác nhau một trời một vực! - Ảnh 3.

3. Thế tôi trang điểm, ăn diện đẹp là vì tôi chắc?

Con gái lúc "có và không có" bạn trai ở bên là khác nhau như thế này đây. 4

4. À thì là mà…


5. Không ai thương cũng khổ, mà có người thương cũng khổ chẳng kém

Con gái lúc bạn trai ở bên và lúc bạn trai đi vắng đúng là khác nhau một trời một vực! - Ảnh 9.

6. Tại vì “hai mình” thì đỡ sợ hơn một mình chứ sao

Con gái lúc bạn trai ở bên và lúc bạn trai đi vắng đúng là khác nhau một trời một vực! - Ảnh 11.

7. Yêu nhau mà sao nỡ dìm hàng nhau như thế hả anh?


8. Thục nữ cũng tùy đối tượng thôi nhé!

 

Con gái lúc bạn trai ở bên và lúc bạn trai đi vắng đúng là khác nhau một trời một vực! - Ảnh 15.

9. Những lúc bạn trai đi vắng mới biết quan trọng thế nào…

Con gái lúc bạn trai ở bên và lúc bạn trai đi vắng đúng là khác nhau một trời một vực! - Ảnh 17.

Theo Kenh14

x