• TINHHOANET

Chùm ảnh độc đáo: Muôn cách quý trọng cây cối cực sáng tạo của con người

Trái đất là ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Mẹ thiên nhiên đã ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho con người, từ muông thú, cây cối, đến các tài nguyên… Vì vậy chúng ta cần có trách nhiệm đối xử với thiên nhiên bằng lòng kính trọng và bảo tồn nó.

Mẹ thiên nhiên luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho con người: từ muông thú, cây cối, đến tài nguyên thiên nhiên. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Trách nhiệm của chúng ta là phải đối xử với thế giới tự nhiên bằng lòng kính trọng và tình yêu thương, cũng như bảo tồn nó tốt nhất có thể. Thế nhưng, hiện tại điều này vẫn là một thách thức lớn đối với nhân loại.

Hãy bắt đầu với những việc nhỏ, ví dụ như chúng ta có thể trồng thật nhiều cây cối hoặc tránh việc phải đốn hạ chúng xuống.

Dưới đây là những minh chứng cho trái tim ấm áp của loài người đối với tự nhiên. Đảm bảo chúng sẽ thuyết phục được bạn, rằng chúng ta vẫn có thể thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn.

Theo Tri Thức VN

x