• TINHHOANET

Chiêm ngưỡng nghệ thuật cắt lá độc đáo của nghệ nhân Kanat Nurtazin

Nghệ thuật cắt lá là một trong những phương pháp yêu thích của Kanat Nurtazin trong 3 năm thực hiện dự án “100 phương pháp vẽ”. Những chiếc lá bình thường được cắt khéo léo, kết hợp với ảnh nền chụp đúng góc độ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sinh động và tuyệt đẹp.

3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
3 Years Ago I Started Learn 100 Methods Of Drawing, Here Is One Of Them
(Ảnh: Kanat Nurtazin)
Theo BoredPanda

 

x