• TINHHOANET

Chết cười với những cách “Việt Nam hóa tiếng Anh” của tuổi teen

Thời học sinh, Anh Văn chắc chắn là môn học ám ảnh với nhiều bạn, nhất là các bạn chuyên ban A. Thế là thay vì dùi mài từ vựng và ngữ pháp, các bạn tuổi teen lại sáng tạo ra loại “tiếng Anh mới” chỉ dùng riêng cho người Việt.

20160325-025348-funny-tiger-3d-cartoon-smiling-picture-copy_600x376

20160325-025347-ar1272925001904-copy_600x505

20160325-025346-x5hoxoj_800x800

20160325-025349-lltrxdk_800x960

20160325-025343-tangled___the_best_day_ever__flynn_and_rapunzel_by_nylah22-d5wqydw-copy_600x338

20160325-025342-futurama-futurama-cartoon-wallpaper-android-copy_600x450

20160325-025338-jjxiwaa_561x541

20160325-025336-cw3iba6_800x800

20160325-025341-qohneuh_800x800

20160325-025334-gpjclpn_818x780

Theo Yan

x