• TINHHOANET

Cao thủ quay CÓP gặp giám thị còn cao thủ hơn

Thời đi học, ai mà không từng quay bài…, nhưng quay bài bá đạo như những thí sinh thi đại học Hàn Quốc này thì xin thua.

Tổng hợp

x