• TINHHOANET

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất, cam kết thực hiện xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên cả nước, mục tiêu đến cuối năm có 80% dân số tham gia.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử
Cuộc họp giữa BYT và BHXH Việt Nam về công tác phối hợp, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân năm 2020

Trong thời gian tới, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất sẽ phối hợp thực hiện xây dựng HSSKĐT cho mỗi người dân theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW và các văn bản quy định có liên quan. 

Cụ thể, BYT sẽ tiến hành đào tạo, tập huấn về HSSKĐT cho 63 Sở Y tế trên cả nước. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các Sở sẽ triển khai tập huẫn cho các cơ sở y tế cấp thấp hơn. 

Đồng thời, UBND các tỉnh và thành phố cũng sẽ triển khai tạo lập HSSKĐT trên địa bàn. Mục tiêu là tới cuối năm nay có ít nhất 80% dân số tham gia vào chương trình này.

Nội dung triển khai bao gồm: Nâng cấp phần mềm hồ sơ sức khỏe cho các tỉnh; cài đặt phần mềm hồ sơ sức khỏe cho các cơ sở y tế; đào tạo, tập huấn cho các cán bộ y tế sử dụng phần mềm; tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn từ thông tin sức khỏe của người dân tại cơ sở KCB hoặc từ thông tin trực tiếp của người dân; tổ chức cập nhật thông tin trên phần mềm hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở KCB; khai thác thông tin sức khỏe trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh về Trung tâm Dữ liệu Y tế quốc gia; duy trì hạ tầng CNTT bảo đảm hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử vận hành thông suốt 24/7.

Theo đó, cơ sở dữ liệu HSSKĐT sẽ được thực hiện tập trung do BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm lưu trữ, xong trong 3 tháng. Bộ Y tế sẽ sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp, gắn trách nhiệm của cơ sở y tế, bác sĩ, BHXH các địa phương…

Một số lợi ích của HSSKĐT như:

  • Bệnh án điện tử giúp người bệnh không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh.
  • Người bệnh không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, không phải hoang mang khi đọc chữ viết của bác sĩ.
  • Người bệnh hoàn toàn dễ dàng so sánh từng chỉ số xét nghiệm, kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
  • Kết hợp với việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình.
  • Lưu trữ tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng thuốc đầy đủ hơn. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình.

Hiện tại, chương trình vẫn đang được thí nghiệm triển khai ở phạm vi một vài xã, cá biệt một vài tỉnh đã triển khai trên toàn địa bàn.

Từ Thức(t/h)

x