• TINHHOANET

Bộ Chính trị Trung Quốc ấn định ngày tổ chức Đại hội 19

Mới đây, Bộ Chính trị Trung Quốc đã công bố ngày diễn ra Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 và ấn định ngày tổ chức Đại hội 19.

Ông Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ đưa đường lối phát triển của Trung Quốc trong vòng 5 năm tới vào nội dung thảo luận của kỳ đại hội. (Ảnh: Businessinsider)
Ông Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ đưa đường lối phát triển của Trung Quốc trong vòng 5 năm tới vào nội dung thảo luận của kỳ đại hội. (Ảnh: Businessinsider)

Ngày 31/08, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) đưa tin, Bộ Chính trị Trung Quốc đã triệu tập Hội nghị “nghiên cứu công tác trù bị cho Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 18 và Đại hội 19 của ĐCSTQ”. Hội nghị này do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì.

Hội nghị đã quyết định, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 18 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 11/10/2017. Và ngay sau đó Đại hội 19 của ĐCSTQ sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2017.

Đại hội 19 sẽ tổng kết, đánh giá tình hình công tác trong 5 năm kể từ Đại hội 18 đến nay của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân lãnh đạo là Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Sau đó công bố danh sách thành viên Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Theo thông lệ thì ngay sau khi Đại hội 19 bế mạc, Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 sẽ diễn ra. Và Hội nghị này sẽ bầu chọn ra các Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Thường ủy Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Đảng nhiệm kỳ thứ 19 của ĐCSTQ.

Tuy nhiên ngoại giới cho rằng, tất cả các vị trí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường ủy Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng đều đã được nội bộ ĐCSTQ quyết định từ trước đó. Đại hội 19 và Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 chỉ là chính thức công bố mà thôi.

Lê Hiếu biên dịch

x