• TINHHOANET

Bay vào thiên đường các loài chim

Thế giới loài chim cũng không kém rực rỡ và đầy sắc màu như hoa lá cỏ cây. Chim chóc còn là khát vọng tự do tung cánh trên trời cao.

Nào ta cùng bay!

Tổng hợp

x