• TINHHOANET

Bạn có thật sự thông minh hơn con mình, thử là sẽ biết!

Với những câu hỏi vốn dành cho trẻ con dưới đây, hãy thử sức xem bạn có thật sự thông minh hơn bọn trẻ ở nhà mình không nhé!

Father and young son are fighting, indoor

Câu 1:

20160221-113948-12-1455992709412_600x492

Câu 2:

20160221-113945-10-1455992709404_600x252

Câu 3:

20160221-113942-9-1455993483650_600x512

Câu 4:

20160221-113939-8-1455993483652-crop-1455993941318_600x673

Câu 5:

20160221-113934-6-1455993483645_600x287

Câu 6:

20160221-113932-5-1455993483642_600x466

Câu 7:

20160221-113929-4-1455993877299_600x656

Câu 8:

20160221-113927-3-1455993483638_600x513

Câu 9:

20160221-113918-2-1455993483636-crop-1455993824218_600x571

Theo Yan

x