• TINHHOANET

Ảnh vui: Sự khác biệt của tiếng hắt hơi ở các quốc gia trên thế giới

Một cái hắt hơi trong tiếng Anh (a-choo!) lại không hề giống với âm thanh hắt hơi trong tiếng Ba Lan (a-psik!). Với mỗi ngôn ngữ khác nhau, tiếng nhai khi ăn, tiếng nhắc nhở, thậm chí là tiếng ngáy cũng đều có cách thể hiện khác nhau.

1. Tiếng hắt xì 

2, Khi nhắc nhở người khác im lặng

3. Tiếng nhai khi ăn

4. Tiếng còi xe

5. Tiếng ngủ ngáy

Sưu tầm

x