• TINHHOANET

Ảnh vui: Đi xem bói, thầy phán tương lai đúng quá…

Đi xem bói, thầy phán thì chỉ có đúng chứ không thể sai vô đâu.

Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 3.

Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 1.
Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 2.
Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 4.
Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 5.
Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 6.
Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! - Ảnh 7.
Theo TTO

x