• TINHHOANET

Ảnh màu cực hiếm về Huế gần 100 năm trước

Hãy cùng cảm nhận vẻ đẹp thâm trầm, cổ kính của Cố đô Huế qua loạt ảnh hiếm do các phóng viên tạp chí National Geographic chụp ở Đông Dương gần 100 năm về trước.

Kết quả hình ảnh cho cong thanh hue
Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng Thành Huế. (Ảnh: Corbis)
Điện Kiến Trung trong Tử Cấm Thành, 1929. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về Huế thời thuộc địa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp đăng tải. (Ảnh: Aavh.org)
Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Đài chiến sĩ trận vong bên bờ sông Hương. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931

Một ông quan văn đứng trước Điện Cần Chánh ở Huế. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931

Hai ông quan võ trong triều đình Huế. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Bà Chúa Nhất, hoàng trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái và các hầu gái. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931

Công chúa Mỹ Lương, tên thật Nguyễn Thị Cẩm Hà, con của bà Chúa Nhất. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Hai em nhỏ đứng trước một tấm bình phong ở Hội An. (Ảnh: Corbis)
Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Những người cửu vạn An Nam. (Ảnh: Corbis)
Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Đàn ông và phụ nữ An Nam bên đường Cái Quan (Quốc lộ 1 ngày nay). (Ảnh: Corbis)
Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Ngựa và hình nhân vàng mã của người Việt. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931

Các nhà sư ở Huế. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931

Một phụ nữ bán đồ mộc. (Ảnh: Corbis)

Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Nữ sinh trường Đồng Khánh ở Huế với áo dài tím đặc trưng. (Ảnh: Corbis)
Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Một bức ảnh khác của các nữ sinh Đồng Khánh. (Ảnh: Corbis)

TinhHoa tổng hợp

x