Ai là người kém thông minh nhất trong bức tranh này?

24/01/17, 08:15 Giải trí

Bức tranh diễn tả cảnh bốn người ở trên một cái cây và đang nỗ lực loại bỏ đối thủ càng nhanh càng tốt. Hỏi ai là người ngốc nhất?

01-3700-1484905148
(Ảnh: Internet)

1.  Theo bạn thì trong 4 người trên ai là kẻ kém thông minh nhất?

Thăm dò:

A. Người số 1

B. Người số 2

C. Người số 3

D. Người số 4

Xem kết quả:

ht
(Ảnh: Internet)

2. A, B và C có giá trị lần lượt là bao nhiêu để thỏa mãn phép tính trên?

02-7392-1484905483
(Ảnh: Internet)

3. Tìm giá trị của A, B và kết quả của phép tính là bao nhiêu?

03-5950-1484905149
(Ảnh: Internet)

4. Nhiều người đã không thể tìm được số hình khối chính xác, còn bạn?

04-2217-1484905149
(Ảnh: Internet)

5. Tìm 5 điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên.

05-1547-1484905149
(Ảnh: Internet)

Đáp án 

1. Đáp án: Tất cả đều kém thông minh.

2. Đáp án: Giá trị lần lượt của A, B và C là 1, 2 và 3.

3. Đáp án: A = 57, B = 19 và A/B = 57/19 = 3.

03-8653-1484905483
(Ảnh: Internet)

4. Đáp án: 66 hình khối .

04-1615-1484905484
(Ảnh: Internet)

5. Đáp án:

05-2044-1484905484
(Ảnh: Internet)

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa hoạt hình 2020-08-20 09:31:08
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa hoạt hình 2020-07-06 15:05:00
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa hoạt hình 2020-05-30 16:55:31
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa hoạt hình 2020-04-28 20:19:11
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-31 15:55:57
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-11 15:26:26
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa hoạt hình 2020-02-20 09:25:12
Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Tinh Hoa hoạt hình 2020-01-14 08:40:47
 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

x