• TINHHOANET

Clip: Câu chuyện ý nghĩa về những con ruồi

Thông điệp của đoạn clip này là: Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn, và thế giới của bạn sẽ thay đổi!

Xem thêm :

x