• TINHHOANET

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã… quên

Nếu bạn nợ ngân hàng vài tỷ, bạn sẽ sợ ngân hàng. Nhưng nếu đó là vài chục tỷ, ngân hàng sẽ sợ bạn….Nếu bạn muốn được người ta nhớ lâu sau khi chết … hãy để lại những món nợ kếch xù.

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên. Ảnh 1
Nếu bạn nợ ngân hàng vài tỷ, bạn sẽ sợ ngân hàng. (Ảnh qua Danviet)

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 2

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 3

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 4

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 5

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 6

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 7

8 điều tỷ phú Jack Ma trót nói nhưng đã... quên - 8

Theo Danviet

x