Tuyển tập những hình ảnh gây cười nhất trong tháng 10

 

Đỉnh cao chế ảnh, nấu mỳ, cosplay và những bức ảnh độc đáo.

Cosplay Miley Cyrus.

Bánh cho fan cuồng Batman.

…Cứu… tôi…với.

Phận tốt đen.

Xin chào, tôi là mèo Kitty.

Chế ảnh Ninja rùa quá sáng tạo.

Tuyệt kĩ nấu mỳ Ý.