• TINHHOANET

Phát hiện hình con Sói trên Sao Hỏa

Bạn có tin rằng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa hay không? Phát hiện hình con Sói trên bề mặt Sao Hỏa bởi ông Scott Waring đã củng cố thêm giả thuyết này.

Ngày phát hiện: Tháng 8 năm 2014

Vị trí phát hiện: Deuteronilus Colles, Sao Hỏa

Phương pháp sử dụng: Google Sao Hỏa (Google Mars)

Ông Scott nói, Tôi rất ấn tượng trước phát hiện thú vị này. Tôi không thể phác thảo nó, màu sắc của nó, khuông mặt đằng sau phía đuôi của nó. Việc khám phá này thật tuyệt vời!

Thư báo cáo từ một thành viên trên trang của Scott:
Hi, tôi đang ở lớp thứ 4. Tôi đang thử dùng Google Mars và tìm con cáo này. Bạn có thể phác thảo nó cho tôi biết được không?

Bạn có muốn thử tìm hình ảnh con Sói này trên Google Mars để kiểm chứng kết quả thú vị này không? Dưới đây là tọa độ mà bạn cần:


Công Lý @Tinhhoa.Net
Theo Ufosingtingdaily

x