• TINHHOANET

Ảo thuật gia trong hội họa

Một nghệ sĩ tự do trẻ tuổi đến từ Hà Lanm, Ramon Bruin, người ta gọi anh là nhà ảo thuật trong hội họa. 

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-3-3

Ramon Bruin không hề có thầy dạy bảo mà tự mình không ngừng tập luyện, và chỉ sử dụng những tờ giấy kết hợp với kỹ thuật bóng mờ, đã tạo ra những tác phẩm sống động như thật.
 

Chỉ dùng một cây bút chì, Ramon Bruin có thể vẽ nên kiệt tác đầy sức sống khiến bạn phải kinh ngạc!

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-3-2

Họa sĩ ảo thuật sáng tạo tuyệt vời khiến bạn choáng váng (hình mạng)! 


3d-pencil-drawings-ramon-bruin-3-1

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-3-6

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-7

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-6

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-5

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-4

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-3

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-2

3d-pencil-drawings-ramon-bruin-2-1

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-8

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-10

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-9

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-5

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-4

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-3

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-2

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-1

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-7

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-6

3d-optical-illusions-jjk-airbrush-11

 Theo Đại Kỷ Nguyên

x