• TINHHOANET

Những điều làm nên một cây bút chì tốt

Trước khi bỏ cây bút chì vào túi, bác thợ để nó sang một bên bàn và dặn dò những điều cần làm để trở thành một cây bút chì tốt.

“Có 5 điều ngươi cần biết” – bác thợ nói với bút chì – “Trước khi ta bỏ ngươi vào túi. Luôn luôn nhớ những điều này thì ngươi sẽ trở thành một cây bút tốt.”

Thứ nhất: ngươi có thể làm được nhiều việc lớn, nhưng chỉ trong trường hợp ngươi cho phép Ai đấy giữ ngươi trong tay mình.

Thứ hai: ngươi phải chịu đau vì sự gọt giũa thường xuyên nhưng đấy là điều cần thiết để trở thành cây bút tốt.

Thứ ba: ngươi có khả năng sữa chữa lỗi do mình làm ra.

Thứ tư: phần quan trọng nhất của ngươi luôn nằm ở bên trong mình.

Và thứ năm: dù giấy tốt hay xấu, ngươi luôn luôn phải để lại dấu vết. Không phụ thuộc vào tình trạng còn ít hay nhiều, ngươi cần tiếp tục viết.

Cây bút chì hiểu và hứa sẽ nhớ những điều trên. Bác thợ bỏ cây bút vào túi trước ngực mình.

– ST – 

x