• TINHHOANET

Thiện và Ác trong mỗi con người

Thiện và Ác tồn tại đồng thời trong mỗi chúng ta, hãy lựa chọn đúng đắn để có được điều tốt đẹp.

Ngày xưa có ông già dạy cho đứa cháu trai một điều chân lý của cuộc đời.

– Trong mỗi con người – ông già nói – luôn có một sự giằng xé, giống như hai con chó sói với nhau vậy. Một con sói đại diện cho cái ác: ganh tỵ, ghen ghét, ích kỷ, kiêu ngạo và giả dối. Một con khác đại diện cho cái tốt: tình yêu, hy vọng, sự thật, lòng tốt và thủy chung.

Đứa cháu lắng nghe lời ông, nghĩ ngợi rồi hỏi:

– Thế cuối cùng con nào thắng hở ông?

Ông già mỉm cười trả lời:

– Con nuôi con sói nào thì con đó thắng.

Sưu tầm 

x