• TINHHOANET

Chùm Ảnh “Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu”

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H1

Nàng Bạch Tuyết. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H2

Belle trong bộ phim Người đẹp và Quái thú. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H3

Tiana trong bộ phim Công chúa và Chàng Ếch chuyển thể từ truyện Hoàng Tử Ếch. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H4

Bộ phim Công chúa da đỏ. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H5

Ariel trong bộ phim Nàng tiên Cá. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H6

Aurora trong bộ phim Công chúa ngủ trong rừng. (Disney/Let There Be Doodle)

Jasmine từ trong bộ phim Aladdin và Cây đèn thần.
Jasmine từ trong bộ phim Aladdin và Cây đèn thần. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H7

Bộ phim Công chúa Lọ Lem. (Disney/Let There Be Doodle)

Chùm Ảnh "Bạch Tuyết của Disney phiên bản da màu" - H8

Meg từ bộ phim Héc Quyn. (Disney/Let There Be Doodle)

Tái tưởng tượng các hình ảnh mang văn hóa pop là sở thích của một sinh viên chuyên ngành minh họa có tên TT. TT làm việc với nghệ thuật kỹ thuật số. Anh thích viết, hành động và làm việc với khâu tiền sản xuất.

TT chỉnh sửa các ảnh của Disney, “Chỉ để vui, tôi không có chủ đích chính trị gì trong tâm trí khi thực hiện những chỉnh sửa này (ngoại trừ việc tôi muốn có thêm chút đa dạng), tôi rất thích làm việc với các mẫu thiết kế nhân vật”.

Để xem thêm các tác phẩm hội họa của TT, mời bạn xem trang Tumblr Let There Be Doodles.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

x