• TINHHOANET

Cập nhật từ FB: ấn tượng với mô hình giấy về các chú bộ đội

Bộ mô hình giấy về các chú bộ đội của một sinh viên Kiến trúc Đà Nẵng mang tên Trần Văn Lập hiện đang gây ấn tượng mạnh trên Facebook.

Các mô hình này gọi là paper toy (đồ chơi giấy). Lập đã theo đuổi nó cũng được gần 1 năm, phần lớn là tự tìm tòi thiết kế, vẽ phác thảo trên giấy, thiết kế trên máy rồi in ra gấp trên giấy 180-250gam. 
 

“Công đoạn thiết kế mẫu hơi phức tạp vì còn phải in thử, gấp thử xem có sai sót gì không để chỉnh sửa lại, đồ làm sai mình chất đống gần cả bao tải. Mình thấy có rất nhiều paper toy nước ngoài làm rất đẹp và nhiều nhưng ở Việt Nam lại có rất ít thiết kế thể loại này. Mình rất thích thiết kế làm mô hình xoanh quanh đất nước con người Việt Nam mình” – Lập chia sẻ. 

Xem thêm các tác phẩm khác của Trần Văn  Lập tại đây.

 
 

Khai Nguyê[email protected]
Từ FB Trần Văn Lập

x