• TINHHOANET

4 mạng xã hội phổ biến hiện nay sẽ ra sao khi ở năm 1950?

Vào những năm 1950 khi những chiếc vi chíp thô sơ mới được ra đời, hay chiếc máy tính EDSAC có kích thước bằng một căn hộ nhỏ…thì bạn hãy tưởng tưởng những mạng xã hội nổi tiếng hiện nay sẽ như thế nào?

1. Facebook

2. Youtube

3. Twitter

4. Skype

Theo blobla.com

 

x