• TINHHOANET

Sài Gòn Tiếp thị chính thức đình bản

Sáng nay, ngày 28.2.2014, tại tòa soạn báo Sài Gòn Tiếp thị, 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Minh, quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp thị đã đọc quyết định “Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép hoạt động báo điện tử trên internet của báo Sài Gòn Tiếp thị” từ Bộ trưởng thông tin và truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Báo Sài Gòn Tiếp thị ra số đầu tiên và ngày 15.4.1995, đã có chỗ đứng vững chắc trong bạn đọc và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trên cả nước sau 19 năm xuất bản.Dưới đây là quyết định và audio ghi lời đọc quyết định.

 

 
Ảnh:

 

 

 
Ảnh:

 

SGTT

x