• TINHHOANET

Mục sở thị những vũ khí thời Xuân Thu – Chiến Quốc

Thương, mũi tên, dao găm của các vua trong thời Xuân Thu – Chiến Quốc…là những vũ khí trong thời chiến tranh giữa các phe phái kinh điển trong lịch sử Trung Quốc.

Mũ sắt. 

Áo giáp bằng da. 

Kiếm sắt với chuôi kiếm bằng đồng. 

Thương bằng đồng. 

Thanh kiếm của vua. 

Thương của vua Zhuji Yuci (vua của nước Yue). 

Thanh kiếm với chuôi cầm hình người. 

Mô hình được dựng lại về xe ngựa tứ mã thời Xuân Thu. 

Mô hình được dựng lại về tàu chiến đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. 

Đầu mũi tên trong giai đoạn Chiến Quốc. 

Dao găm của vua Yan. 

Thương bằng đồng thiếc thời Xuân Thu. 

Rìu ngọc cuối thời Xuân Thu – Chiến Quốc. 

Rìu đồng. 

Đầu mũi tên.

Phụ kiện của xe ngựa. 

Thương của vua Yue.

Theo Kienthuc

x