• TINHHOANET

Kiệt tác kỹ thuật của vương triều nhà Hán

Máy ghi địa chấn, đồng hồ nước, dụng cụ tưới tiêu…. là những sản phẩm kỹ thuật đặc biệt tồn tại trong triều đại nhà Hán, Trung Quốc.

La bàn. 

Máy ghi địa chấn. 

Đồng hồ nước bằng đồng có dòng chữ “Qianzhang”. 

Đồng hồ mặt trời. 

Đồng hồ mặt trời bằng đá. 

Thẻ ghi nợ. 

Một loại dụng cụ dùng để bói toán bằng đồng. 

Cột đồng hồ mặt trời bằng đồng. 

Đồng hồ nước bằng đồng. 

Đồng hồ nước bằng đồng. 

Một dụng cụ cuộn được vận hành bằng tay để phục vụ tưới tiêu.

Theo Kienthuc

x