• TINHHOANET

Trung Quốc tìm thấy lăng mộ Thượng Quan Uyển Nhi


Trung Quốc cho biết họ vừa khai quật được ngôi mộ của Thượng Quan Uyển Nhi ở phía Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây. Thượng Quan Uyển Nhi là một vị quan nữ nổi tiếng dưới triều đại nhà Đường, người thường được nhắc đến như là một “Tể Tướng”.




Tin chi tiết:



Trung Quốc đã tìm thấy ngôi mộ của vị quan nữ nổi tiếng dưới triều đại nhà Đường, người thường được nhắc đến như là một “Tể Tướng”.



Ngôi mộ của Thượng Quan Uyển Nhi, người sống vào giữa thế kỷ thứ 7 và thứ 8, được khai quật gần một sân bay ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây.



Thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Tây An, chính là thủ đô Trường An của triều đại nhà Đường, và là nơi có các chiến binh đất nung nổi tiếng.



Ngôi mộ dài khoảng 36 mét và sâu khoảng 10 mét, có 5 cửa mái, 1 hành lang và nhiều kho tiền.



Các nhà khảo cổ tìm thấy một văn bia khắc trong ngôi mộ với dòng chữ “Thượng Quan thời nhà Đường” trong đó mô tả chi tiết hoàn cảnh gia đình, tiểu sử và các thông tin khác về bà.



Thượng Quan Uyển Nhi rất nổi tiếng trong văn học và thơ ca Trung Quốc với vai trò là quan cận thần của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên.



Sau cái chết của Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi được hoàng đế Trung Tông chọn làm thứ phi. Với vị trí này, bà có thể tiếp tục thao túng quyền lực trong triều đình.



Quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc trong những thập niên gần đây đã góp phần cho việc khai quật vô số đồ tạo tác mới và nhiều lăng mộ, trong khi đất nông nghiệp thì bị xới tung lên vì sự phát triển này.

(Theo NTDTV) 

x