• TINHHOANET

Kinh ngạc thú ăn kiến khổng lồ có đôi chân… gấu trúc

Loài thú ăn kiến khổng lồ lại có đôi chân giống hệt con gấu trúc khiến nhiều người kinh ngạc.

Loài thú ăn kiến khổng lồ có thể được tìm thấy nhiều ở rừng nhiệt đới hay đồng cỏ

Loài thú ăn kiến có đôi chân giống hệt con gấu trúc

Hai chân trước của nó có màu trắng và đốm đen khiến người ta liên tưởng ra con gấu trúc

Loài thú ăn kiến khổng lồ này có móng vuốt sắc nhọn dùng để đào kiến

Nhưng khi đi bộ móng của nó cuộn lại khiến ta không nhìn thấy được. Thú ăn kiến khổng lồ này không có răng, nó dùng lưỡi để đưa con mồi vào bụng.

Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) coi thú ăn kiến khổng lồ này là loài dễ bị tổn thương

(vtc.vn)

x