• TINHHOANET

Cảnh đẹp làng quê Việt Nam

Bến sông Lô mùa nước cạn (Tuyên Quang).

Mùa gặt ở Tú Lệ (Yên Bái).
Bình minh trên ruộng muối (Ninh Thuận).
Chạy mưa (Ninh Bình)
 
 
Phút thảnh thơi (ngoại thành Hà Nội)
Làng cũ – Người đi kẻ ở (Làng Cự Đà, Hà Nội)
Chuẩn bị cho vụ mới (Yên Bái)
Trên ruộng xen canh (Bắc Cạn)
Đồng xanh Tà Pạ (An Giang).

Theo VnExpress

x