Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện phải có phương án thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn và không sử dụng vũ khí, lực lượng quân đội trong quá trình tổ chức cưỡng chế.

Trước tình hình khiếu nại, tố cáo gia tăng, theo Công an Nhân dân, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt việc dự báo tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh.

Trong trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện… trực tiếp chỉ đạo, giải quyết. Nếu khiếu nại, tố cáo có khả năng phát sinh, diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Ảnh: NLĐ.
Trong vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Hải Phòng đã huy động hàng trăm công an trang bị vũ khí, áo giáp. Ảnh: NLĐ.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; công khai, minh bạch trong thực hiện quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của thành phố, nhất là trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng… nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

“Trường hợp phải cưỡng chế, các đơn vị có phương án thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong quá trình cưỡng chế”, báo Công an Nhân dân dẫn chỉ đạo của thành phố.

Lãnh đạo thủ đô cũng yêu cầu cấp dưới công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Hồi tháng 5, tại hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, tuyệt đối không sử dụng vũ khí, lực lượng quân đội tham gia cưỡng chế.

Xuân Hoa