• TINHHOANET

Đại hợp xướng: “Nghênh hướng quang minh”

Độ dài: 4 phút 52

Sáng tác: Nhan Tĩnh Phân
Biểu diễn: học viên Pháp Luân Đại tại Đức
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân

Lời:

Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/14/yingxiangguangming_music.mp3

 
(Click và nút play ở trên để nghe)

Theo Chanhkien.org

 

x