• TINHHOANET

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo

Ảnh 4D được hiểu đơn giản là ảnh 3D nhưng có thêm chiều tác động từ phía con người hoặc vật thể ngoài đời thực.

(vnexpress.net)

x