• TINHHOANET

Những slogan khó đỡ trên áo thiếu nữ Việt

Những slogan (khẩu hiệu) đầy khiêu khích trên ngực áo nhiều thiếu nữ khiến người khác không thể rời mắt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Theo Đất Việt)/ (bee.net.vn)

x