Giám đốc tài năng chia sẻ mối liên hệ giữa thành công với trái tim nhân hậu và khiêm nhường

Mark Luburic, từng là một người mẫu, hiện đang đồng sở hữu và là giám đốc một công ty quản lý tài năng đại diện cho hơn 25 người mẫu nổi tiếng tại New York, Paris, London, Milan. Đằng sau những thành công to lớn ấy lại ẩn chứa một con người rất khiêm nhường và nhân hậu....